1 september 2018

Beste klant,

Onze openingsuren, die we nu reeds meer dan 60 jaar handhaven, zullen vanaf 03.09.2018 voor de volgende redenen een kleine aanpassing ondergaan.

Enerzijds is uit enquêtes gebleken dat onze klanten heel veel belang hechten aan een maximale personeelsbezetting, om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Anderzijds stellen wij van onze kant vast dat we steeds minder klanten ontvangen na 18u30.

Daarom gaan we de openingsuren aanpassen teneinde onze dienstverlening naar u toe te optimaliseren.

Het sluitingsuur op weekdagen wordt vanaf 03.09.2018 vervroegd van 19u00 naar 18u30, zowel voor verkoop als na verkoop.

We zijn ervan overtuigd dat deze kleine aanpassing voor u als klant zo goed als geen gevolgen zal hebben.
Onze nieuwe openingstijden bieden u nog steeds voldoende flexibiliteit om op een comfortabele manier uw afspraken te boeken.

Receptie na verkoop
Maandag – Vrijdag doorlopend van 7u30 tot 18u30
 
Verkoop
Maandag – Vrijdag doorlopend van 9u00 tot 18u30
Zaterdag doorlopend van 9u30 tot 17u00

Hartelijk dank voor uw begrip,

Vanwege het Jennes-team!

NIEUWS

 

Cher client,

A partir du 03.09.2018 nos heures d’ouverture, que nous maintenons depuis plus de 60 ans, subirons une légère adaptation pour les motifs énoncés ci-dessous.

Il est apparu, d’une part, des enquêtes que nous avons réalisées que nos clients attachent beaucoup d’importance à une occupation maximale du personnel afin de maintenir aussi courts que possible les délais d’attente.

Nous constatons, d’autre part, que nous recevons de moins en moins de clients après 18h30.

C’est pourquoi nous adaptons nos heures d’ouverture dans le souci d’optimaliser nos services à la clientèle.

A partir du 03.09.2018 l’heure de fermeture pour les jours ouvrables est avancée de 19h00 à 18h30 tant pour le service des ventes que pour le service après-vente.

Nous sommes convaincus que cette légère adaptation n’aura pour ainsi dire pas de conséquence pour vous en tant que client.
Nous nouvelles plages d’ouverture vous fournissent encore suffisamment de flexibilité pour fixer de manière confortable vos rendez-vous.

Réception service après-vente
Lundi - Vendredi de 7h30 à 18h30 (sans interruption)
 
Service Vente
Lundi - Vendredi de 9h00 à 18h30 (sans interruption)
Zaterdag de 9h30 à 17h00 (sans interruption)

Grand merci pour votre compréhension,

De la part de l’équipe Jennes!